Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. (NS) in komisij NS - 2017

 

Vrsta zastopnika Osebno ime Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu*
Predsednica NS - imenovana za članico 4.8.2016, za predsednico imenovana 23.3.2018 mag. Valerija Štiblar 975 € (650 € kot članica NS do 23.03.2018+243,75 € kot predsednica kadrovske komisije do 30.04.2017, +162,50 kot članica kadrovske komisije od 06.02.2018, +162,50 € kot članica revizijske komisije)   12.743,34 €
Namestnik predsednice NS - imenovan za člana 4.8.2016, za predsednika imenovan 23.3.2018 Andrej Janša 650 € (+162,50 € kot član kadrovske komisije do 30.4.2017, +243,75 € kot predsednik kadrovske komisije od 06.02.2018)   9.993,85 €
Članica NS - imenovana 4.8.2016 mag. Andreja Košir 650 € (+243,75 € kot predsednica revizijske komisje; +162,50 € kot članica komisije za pregled prodajne politike GLS 2017 do 15.05.2017)  

 

12.440,30 €

Član NS - imenovan 4.8.2016, predsednik NS do 23.3.2018 Pavel Brglez 650 € (975 € kot predsednik NS do 23.03.2018)   11.605,85 €
Član NS - imenovan 4.8.2016, namestnik predsednika NS do 23.3.2018 Ernest Miheljak 715 € (+243,75 € kot predsednik komisije za pregled prodajne politike GLS 2017 do 15.05.2017)   11.474,06 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Damjan Golovrški 650 € (+162,50 € kot član kadrovske komisje do 30.4.2017)   10.288,56 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Lovro Bornšek 650 € (+162,50 € kot član komisije za pregled prodajne politike GLS 2017 do 15.5.2017)   10.799,95 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Boris Semenič 650 € (+162,50 € kot član kadrovske komisije od 06.02.2018)   9.348,29 €
Član Revizijske komisije NS Janez Smolič 162,50 €   2.723,50 €

Sejnina za udeležbo na seji NS znaša 200 €, udeležba na sejah komisij NS znaša 160 €, udeležba na korespodenčni seji znaša 80% siceršnje sejnine.

 

 

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o.

Vrsta zastopnika Osebno ime Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu**
glavni direktor:
- trajanje mandata od 01.05.2017 do 30.04.2022
Zlatko FICKO Osnovno plačilo glavnega direktorja je določeno v višini 7.410,65 € bruto. ** 46.014,37 €
direktor za finance, računovodstvo in kontroling:
- trajanje mandata od 1.5.2017 do 30.4.2022
Dejan KAISERSBERGER Osnovno plačilo direktorja za finance, računovodstvo in kontroling je določeno v višini 6.299,06 € bruto. ** 23.641,97 €
v.d. poslovodstva družbe:
- nastop dela 30.4.2016
- potek pogodbe za določen čas 30.4.2017
Miha MARENČE Osnovno plačilo v.d. je določeno v višini 7.370,85 € bruto. *** 1.474,17 € 24.086,00 €
v.d. poslovodstva družbe:
- nastop dela 20.5.2016
- potek pogodbe za določen čas 30.4.2017
Borut MEH Osnovno plačilo v.d. je določeno v višini 6.265,22 € bruto. *** 1.253,04 € 12.362,02 €

 

* Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1.1. do 31.12.2017 (kot dohodnina).

** Družba lahko poslovodstvo odpokliče v skladu z 268.členom ZGD-1. V primeru odpoklica poslovodstva iz razlogov iz 2., 3., in 4, alinee drugega odstavka 268. člena ZGD-1 je poslovodstvo opravičeno do odpravnine v višini 6 (šest) povprečnih mesečnih plač, izplačanih v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, brez upoštevanja plačila spremenjljivega prejemka.

*** Izplačana odpravnina ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, v skladu z ZDR -1.