Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

 

Zap. št.  Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost brez DDV  Datum sklenitve  Trajanje
1 intelektualne storitve Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana po opravljeni storitvi v skladu z veljavno odvetniško tarifo  18.3.2016  31.3.2016
2 intelektualne storitve Odvetniška pisarna Štepec, d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljubljana po opravljeni storitvi v skladu z veljavno odvetniško tarifo   24.3.2016 do prenehanja funkcije v.d. poslovodstva
3 intelektualne storitve Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana  16.300,00 EUR  25.3.2016 enkraten posel
4 intelektualne storitve Odvetnik Jurij Klešnik, Dalmatinova ulica 7, 1000 Ljubljana  1.500,00 EUR mesečno 1.4.2016 do preklica
5 intelektualne storitve JNP javna naročila, svetovanje, izobraževanje, Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana  500,00 EUR mesečno 1.4.2016 do preklica
6 sporazum SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve d.d., Kočevska Reka 1b, 1338 Kočevska Reka 10.613,00 EUR 10.5.2016 10.5.2016
7 intelektualne storitve Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana po opravljeni storitvi v skladu z veljavno odvetniško tarifo 12.5.2016 do preklica
8 storitve  SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve d.d., Kočevska Reka 1b, 1338 Kočevska Reka 7.460,00 EUR 24.5.2016 30.6.2016
9 intelektualne storitve Fotografski klub Kočevje, Griček pri Željnah 4, 1330 Kočevje 250,00 EUR 14.6.2016 enkraten posel
10 intelektualne storitve KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana 7.000,00 EUR 17.6.2016 enkraten posel
11 intelektualne storitve AV studio, Koroška cesta 55, 3320 Velenje 2.541,99 EUR 30.6.2016 enkraten posel
12 storitve SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve d.d., Kočevska Reka 1b, 1338 Kočevska Reka 7.460,00 EUR 1.7.2016 15.8.2016
13 storitve SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve d.d., Kočevska Reka 1b, 1338 Kočevska Reka 1.758,00 EUR mesečno 31.7.2016 do preklica
14 intelektualne storitve AV studio, Koroška cesta 55, 3320 Velenje 2.658,03 EUR 31.7.2016 enkraten posel
15 intelektualne storitve AV studio, Koroška cesta 55, 3320 Velenje 1.478,06 EUR 31.8.2016 enkraten posel
16 intelektualne storitve SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED, South Plaza, Marlborugh Street, Bristol UK 1.470,49 GBP 31.8.2016 enkraten posel
17 intelektualne storitve  SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED, South Plaza, Marlborugh Street, Bristol UK 3.858,40 GBP 31.8.2016 enkraten posel
18 donatorske storitve  Gospodarsko interesno združenje gozdarstva, Miklošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana 1.200,00 EUR 2.9.2016 8-11.9.2016
19 intelektualne storitve EKVILIBRO, Psihološko svetovanje, Zdenka Kres s.p., Zgornji log 4, 1270 Litija 40,00EUR 8.9.2016 enkraten posel
20 intelektualne storitve SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED, South Plaza, Marlborough Street, Bristol UK 1.376,22 EUR 13.9.2016 enkraten posel
21 intelektualne storitve Notarka mag. Nina Češarek, TZO 66,1330 Kočevje 37,74 EUR 14.9.2016 enkraten posel
22 intelektualne storitve Notar Edvard Sivec, Brunov drevored 13, 5220 Tolmin 30,50 EUR 19.10.2016 enkraten posel
23 intelektualne storitve AV studio, Koroška cesta 55, 3320 Velenje 270,00 EUR 25.10.2016 enkraten posel
24 intelektualne storitve Notarka mag. Nina Češarek, TZO 66,1330 Kočevje 37,00 EUR 26.10.2016 enkraten posel
25 intelektualne storitve SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED, South Plaza, Marlborough Street, Bristol UK 1.474,62 EUR 2.11.2016 enkraten posel
26 intelektualne storitve Odvetnik Zdenko Verstovšek, Kernikova 9/IV, 1000 Ljubljana 187,12 EUR 3.11.2016 enkraten posel
27 avtorske storitve Grafično oblikovanje, Vasja Marinč s.p., Griček pri Željnah 4, 1330 Kočevje 180,00 EUR 4.11.2016 enkraten posel
28 intelektualne storitve Notarka Marina Ružič Tratnik, Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana 205,00 EUR 21.11.2016 enkraten posel
29 intelektualne storitve Notarka Marina Ružič Tratnik, Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana 14,00 EUR 28.11.2016 enkraten posel
30 intelektualne storitve MIT informatika d.o.o., Smledniška cesta 140, 4000 Kranj 8.620,00 EUR 30.11.2016 enkraten posel
31 intelektualne storitve AV studio, Koroška cesta 55, 3320 Velenje 270,00 EUR 2.12.2016 enkraten posel
32 intelektualne storitve SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED, South Plaza, Marlborough Street, Bristol UK 961,55 GBP 5.12.2016 enkraten posel
33 intelektualne storitve Notarka Marina Ružič Tratnik, Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana 14,00 EUR 12.12.2016 enkraten posel
34 intelektualne storitve Notarka Marina Ružič Tratnik, Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana 19,00 EUR 12.12.2016 enkraten posel
35 intelektualne storitve AGENCIJA ODMEV D.O.O., Gregorčičeva 3, 1000 Ljubljana 2.930,00 EUR 16.12.2016 enkraten posel
36 intelektualne storitve EPR strateško komuniciranje D.O.O., Želimlje 16c, 1291 Škofljica 1.800,00 EUR 16.12.2016 enkraten posel
37 intelektualne storitve PROVARNOST d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje 2.103,75 EUR 21.12.2016 30.12.2016
38 intelektualne storitve Notarka Marina Ružič Tratnik, Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana 19,00 EUR 21.12.2016 enkraten posel
39 intelektualne storitve Notarka Marina Ružič Tratnik, Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana 19,00 EUR 21.12.2016 enkraten posel
40 intelektualne storitve Notarka Marina Ružič Tratnik, Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana 5,00 EUR 21.12.2016 enkraten posel
41 intelektualne storitve Notarka Marina Ružič Tratnik, Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana 5,00 EUR 21.12.2016 enkraten posel
42 intelektualne storitve Notarka Marina Ružič Tratnik, Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana 19,00 EUR 21.12.2016 enkraten posel
43 intelektualne storitve Notarka Marina Ružič Tratnik, Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana 14,00 EUR 22.12.2016 enkraten posel
44 intelektualne storitve Notarka Marina Ružič Tratnik, Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana 19,00 EUR 22.12.2016 enkraten posel
45 intelektualne storitve GEOEKSPERT Igor Resanovič s.p., Ob Koprivnici 57, Celje 300,00 EUR 29.12.2016 enkraten posel
46 intelektualne storitve Notar Darko Jerše, Prešernova ulica 1, 6230 Postojna 19,38 EUR 29.12.2016 enkraten posel
47 intelektualne storitve SOFTREE TECHNICAL SYSTEMS INC, 204-1075 West 1st Street, Noth Vancouver, Canada 3.967,00 CAD 30.12.2016 enkraten posel
48 intelektualne storitve SOFTREE TECHNICAL SYSTEMS INC, 204-1075 West 1st Street, Noth Vancouver, Canada 78,00 CAD 30.12.2016 enkraten posel