V skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije SiDG objavlja količino in vrednost gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti.

 

Leto 2021: 

 • V januarju je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 52,07 m3, iztržena povprečna cena pa 69,36 EUR/m3.
 • V februarju realizacije z naslova koncesij za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije ni bilo.
 • V marcu je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 31,53 m3, iztržena povprečna cena pa 72,85 EUR/m3.
 • V aprilu je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 27,00 m3, iztržena povprečna cena pa 41,69 EUR/m3.
 • V maju je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 262,86 m3, iztržena povprečna cena pa 65,30 EUR/m3.
 • V juniju je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 109,57 m3, iztržena povprečna cena pa 55,30 EUR/m3.
 • V juliju je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 51,00 m3, iztržena povprečna cena pa 49,01 EUR/m3.
 • V avgustu je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 140,98 m3, iztržena povprečna cena pa 74,83 EUR/m3.
 • V septembru je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 192,11 m3, iztržena povprečna cena pa 82,22 EUR/m3.
 • V oktobru je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 223,95 m3, iztržena povprečna cena pa 66,65 EUR/m3.
 • V novembru je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 100,85 m3, iztržena povprečna cena pa 67,75 EUR/m3.
 • V decembru je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 16,61 m3, iztržena povprečna cena pa 79,59 EUR/m3.