Skladno s točkama 4.4 in 4.5 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga objavljamo naslednje podatke oz. informacije:

 

  • Izplačilo božičnice za leto 2022

 

Pravna podlaga za izplačilo božičnice v družbi SiDG,  d. o. o.,  je 126. člen Zakona o delovnih razmerjih v povezavi s prvim odstavkom 32. člena Podjetniške kolektivne pogodbe družbe Slovenski državni gozdovi.

V družbi SiDG d.o.o. je bila izplačana božičnica za leto 2022 v višini 831,43 EUR bruto na zaposlenega, v skupni višini 295.847,83 EUR (bruto I). Do izplačila božičnice so bili upravičeni vsi delavci, ki so bili v delovnem razmerju v družbi SiDG d.o.o. na dan 21. 12. 2022.

 

  • Zavezujoče Kolektivne pogodbe 

 

SiDG d. o. o. - KOLEKTIVNA POGODBA ZA GOZDARSTVO

Snežnik d. o. o. in Snežnik Sinpo d. o. o. - KOLEKTIVNA POGODBA ZA LESARSTVO

 

 

Skladno s točko 3.8 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga objavljamo:

SPONZORSTVA IN DONACIJE (kriteriji)