Skladno s točkama 4.4 in 4.5 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga objavljamo naslednje podatke oz. informacije:

 

  • Izplačilo božičnice za leto 2023

 

Pravna podlaga za izplačilo božičnice v družbi SiDG,  d. o. o.,  je 126. člen Zakona o delovnih razmerjih v povezavi s prvim odstavkom 32. člena Podjetniške kolektivne pogodbe družbe Slovenski državni gozdovi.

V družbi SiDG je bila izplačana božičnica za leto 2023 v višini 1.000,00 EUR bruto na zaposlenega, v skupni višini 355.663,02 EUR (bruto I). Do izplačila božičnice so bili upravičeni zaposleni, ki so bili v delovnem razmerju v družbi SiDG na dan 30. 11. 2023, in sicer v deležu glede na čas zaposlitve v letu 2023.

 

  • Zavezujoče Kolektivne pogodbe 

 

SiDG d. o. o. - KOLEKTIVNA POGODBA ZA GOZDARSTVO

Snežnik d. o. o. in Snežnik Sinpo d. o. o. - KOLEKTIVNA POGODBA ZA LESARSTVO

 

 

Skladno s točko 3.8 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga objavljamo:

SPONZORSTVA IN DONACIJE (kriteriji)

 

  • Politika korporativnega upravljanja družbe SiDG d.o.o. 

- Politika korporativnega upravljanja družbe SiDG d.o.o. 

 

  • Politika skladnosti poslovanja družbe SiDG d.o.o. 

- Politika skladnosti poslovanja družbe SiDG d.o.o.

 

  • Politika raznolikosti 

- Politika raznolikosti