Vrhnika, 28. oktobra 2022 - Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (v nadaljevanju nadzorni svet) je na včerajšnji seji za glavnega direktorja družbe imenoval mag. Marka Matjašiča, za člana poslovodstva pa dr. Aleša Kadunca. Funkciji nastopita s 1. januarjem 2023. Poslovodstvo je imenovano za mandatno dobo petih let.

V nadaljevanju seje je nadzorni svet dosedanjemu glavnemu direktorju - vršilcu dolžnosti družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., Matjažu Juvančiču, podaljšal funkcijo do 31. decembra 2022.