Javni poziv za sodelovanje strateškega partnerja pri vzpostavitvi lesno predelovalnega centra     

 

Kočevje, 19. novembra 2021 - Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) objavlja javni poziv potencialnim strateškim investitorjem v lesnopredelovalno industrijo, da podajo prijavo za sklenitev strateškega partnerstva pri vzpostavitvi lesno predelovalnega centra. Razpis je pripravljen s ciljem vzpostavitve enega ali več lesno predelovalnih centrov (obratov za predelavo žaganega lesa ali druge oblike lesa v polizdelek oziroma končni izdelek). Rok za oddajo nezavezujočih prijav je 31.1.2022. 

 

Skladno s pogoji javnega poziva bo lesno predelovalni center vzpostavljen preko novoustanovljene družbe (projektno podjetje), v kateri bo družba SiDG obvladovala manjšinski lastniški delež (med 25% in 49%). Večinski lastniški delež (med 51% in 75%) v novoustanovljeni družbi bo obvladoval izbrani strateški partner ali konzorcij strateških partnerjev. SiDG lahko svoj vložek prispeva v obliki kapitalskega vložka in zagotovitvijo 20.000 msušenega žaganega lesa letno, po vsakokratnih tržnih cenah. 

 

Pri izbiri strateškega partnerja bo družba SiDG poleg ostalih kriterijev zasledovala tudi cilje:

- vzpostavitev čim daljše verige predelave lesa,

- doseganje čim višje dodane vrednosti predelave lesa,

- dobava optimalne količine lesa.

 

Ob pogoju primerne donosnosti  pričenja ciklus vzpostavljanja centrov na področjih Dolenjske, Štajerske, Notranjske in Koroške ob predhodno izvedenih študijah izvedljivosti in ekonomske upravičenosti.