KONTAKT:

e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

t: 040 372 151

 

Družbo vodi in zastopa poslovodstvo.

Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., je na svoji seji dne 27. 10. 2022 za glavnega direktorja družbe imenoval mag. Marka Matjašiča, za člana poslovodstva pa dr. Aleša Kadunca. Funkciji sta nastopila s 1. januarjem 2023. Poslovodstvo je imenovano za mandatno dobo petih let.

 

Mag. Marko Matjašič ima dolgoletne izkušnje iz področja vodenja velikega podjetja, z gozdarstvom pa je povezan vse od pripravništva.

Vzporedno s študijem gozdarstva na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je vpisal še študij ekonomista (smer mednarodna menjava) na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Po nekaj letih delovnih izkušenj se je odločil za nadaljevanje študija in na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pridobil naziv magister znanosti (smer splošno poslovodenje).

Njegovi prvi zaposlitvi sta bili v podjetjih GOZD Ljubljana in Smart Industries. Po štirih leta dela na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, kjer je delal na področju upravljanja z državnimi gozdovi, se je zaposlil v podjetju Gozdno gospodarstvo Bled. Iz vodje komerciale in financ, ko se je med drugim ukvarjal tudi z vzpostavitvijo odkupne mreže zasebnih lastnikov gozdov, je leta 2012 napredoval v glavnega direktorja podjetja, ki je v zadnjih letih beležilo visoko rast prihodkov in čistega poslovnega izida. Poleg razvijanja organizacije in uvajanja posodobljenega poslovnega modela je vodil prodajo strateškim kupcem v tujini in Sloveniji.

Bil je član upravnega odbora Združenja večjih gozdnih posesti in član uredniškega odbora strokovnega mesečnika Gozdarski vestnik. Kot vodja verjame v skupinsko delo, motiviranje zaposlenih k doseganju nadpovprečnih rezultatov in dolgoročna partnerska razmerja.

 

Dr. Aleš Kadunc se je na svoji karierni poti preizkusil tako v akademski sferi kot v gospodarstvu. Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je po uspešno zaključenem univerzitetnem in magistrskem študiju gozdarstva pridobil naziv doktor gozdarskih znanosti.

Prve delovne izkušnje je pridobival v podjetju Gozdarstvo Grča in Zavodu za gozdove Slovenije. Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je bil mladi raziskovalec in asistent. Med leti 2008 in 2017 je bil visokošolski učitelj (docent) za področje urejanja gozdov. Bil je predavatelj in nosilec več predmetov (Statistične metode in Prirastoslovje), ukvarjal se je z raziskovalnim delom in prenosom raziskovalnih dosežkov v prakso. V podjetju Gozdno gospodarstvo Bled se je najprej zaposlil kot svetovalec glavnega direktorja za gozdno proizvodnjo in razvoj, nato pa kot tehnični direktor. Njegova glavna pozornost je bila namenjena vodenju in koordiniranju gozdne proizvodnje, gradbene enote in mehanične delavnice ter lastnih prevozov lesa.

Med drugim je pooblaščeni inženir s področja gozdarstva pri Inženirski zbornici Slovenije, bil je član strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo pri KGZS, član sveta Zavoda za certifikacijo gozdov in sekretar Združenja večjih gozdnih posesti.