Poslovodstvo SiDG je novembra 2017 za mandatno obdobje štirih let imenovalo člane strokovnega sveta družbe SiDG.

 

Imenovani so bili:

 • izmed predstavnikov strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva in lesarstva:
 • Igor Milavec,
 • Cvetko Zupančič
 • Tomaž Ščuka,
 • Damjan Oražem,
 • prof. dr. Miha Humar,
 • Mihael Koprivnikar.
 • izmed predstavnikov lokalnih skupnosti:
 • Dušan Debenak,
 • mag. Mladen Prebevšek.
 • izmed predstavnikov organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja:
 • Karel Lipič,
 • dr. Boštjan Pokorny.

 

Člani strokovnega sveta so za predsednika strokovnega sveta izvolili Damjana Oražma, za njegovega namestnika pa Karla Lipiča.

 

Naloga strokovnega sveta družbe je svetovanje poslovodstvu v zvezi z doseganjem ciljev zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije pri opravljanju nalog gospodarjenja z državnimi gozdovi, zlasti na področjih:

 • odsvojitve državnih gozdov,
 • pridobivanju gozdov,
 • pripravi poslovnih načrtov ter
 • vzpostavljanja in razvoja gozdno-lesnih verig.

.