Zapisniki o oceni ponudb po javnih pozivih

Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 82/2019 - OSTALA OBLOVINA LISTAVCEV - PE MARIBOR (GGO Maribor) 12.11.2019 20.11.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 81/2019 - HLODOVINA BUKVE - PE MARIBOR (GGO Maribor) 12.11.2019 20.11.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 77/2019 - HLODOVINA BUKVE S POGAJANJI - PE Postojna 11.11.2019 19.11.2019 do 9.00 ure
       

Zapadle javne pozive najdete v arhivu javnih pozivov.