Zapisniki o oceni ponudb po javnih pozivih

Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 45/2019 - Hlodovina smreka, jelka PE Maribor 23.08.2019 29.08.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 44/2019 - Hlodovina smreka, jelka PE Maribor 23.08.2019 29.08.2019 do 9.00 ure
       

Zapadle javne pozive najdete v arhivu javnih pozivov.