Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišč v k. o. 2589 Plavje 09..07.2024 29.07.2024 do 23:59.ure
       

Zapadla namere o sklenitvah neposrednih pogodb najdete v arhivu namer o sklenitvah naposrednih pogodb.