Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču s parc. št. 674/16, k. o. Meža Takraj 24..04.2024 14.05.2024 do 23:59.ure
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču s 362, k. o. 1574 Koblarji 24..04.2024 14.05.2024 do 23:59.ure
Namere o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča s parc. št. 1676/2, k. o. 2471 Kačja vas 05.12.2023 03.01.2024 do 23:59.ure
Namere o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča s parc. št. 1068, k. o. 2589 Plavje 05.12.2023 03.01.2024 do 23:59.ure
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delih zemljišč s parc. št. 1173 in parc. št. 919/1, obe k. o. 764 Zgornje Gruškovje 24.11.2023 14.12.2023 do 23:59.ure
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča s parc. št. 178/6, k. o. 2263 Avče 24.11.2023 14.12.2023 do 23:59.ure
Namere o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču s parc. št. 314/1, k. o. 794 Remšnik 17.10.2023 07.11.2023 do 23:59.ure
Namere o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču s parc. št. 219/2, k. o. 897 Podgora 17.10.2023 07.11.2023 do 23:59.ure
Namere o sklenitvi neposredne pogodbe ( za prodajo solastniškega deleža do 35/2055 na zemljišču parc. št. 914, k.o. 1958 - Brezovica 09.08.2023 01.09.2023 do 23:59.ure
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih v lasti Republike Slovenije – parc. št. 1274, k. o. 775 Dežno in parc. št. 1, k. o. 785 Stari Grad 04.07.2023 31.07.2023 do 23:59.ure
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča s parc. št. 1852/746, k. o. 2381 Lokavec 05.06.2023 22.06.2023 do 23:59.ure
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delih zemljišč s parc. št. 1274, k. o. 775 Dežno in parc. št. 1, k.o. 785 Stari Grad 05.06.2023 22.06.2023 do 23:59.ure
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice v k. o. Mislinja 11.04.2023 03.05.2023 do 23:59.ure
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice v k. o. Hudi kot 17.01.2023 06.02.2023 do 23:59.ure
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo stavbnega zemljišča v k.o. Apače 05.11.2021 10.12.2021 do 23:59.ure
POPRAVEK - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - stavbna zemljišča v k.o. Hrastje 01.06.2021 24.06.2021 do 23:59.ure
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - stavbna zemljišča v k.o. Hrastje 01.06.2021 24.06.2021 do 23:59.ure