V skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije SiDG objavlja količino in vrednost gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti.

 

Leto 2018:

 • V januarju in februarju 2018 realizacije iz naslova koncesij za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije ni bilo.
 • V marcu 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 57,87 m3, iztržena povprečna cena pa 56,10 EUR/m3
 • V aprilu 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 658,16 m3, iztržena povprečna cena pa 53,74 EUR/m3
 • V maju 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 867,18 m3, iztržena povprečna cena pa 55,82 EUR/m3
 • V juniju 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 737,11 m3, iztržena povprečna cena pa 47,84 EUR/m3
 • V juliju 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 635,70 m3, iztržena povprečna cena pa 43,23 EUR/m3
 • V avgustu 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 750,48 m3, iztržena povprečna cena pa 45,40 EUR/m3
 • V septembru 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 522,00 m3, iztržena povprečna cena pa 46,26 EUR/m3
 • V oktobru 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 483,44 m3, iztržena povprečna cena pa 49,08 EUR/m3
 • V novembru 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 594,07 m3, iztržena povprečna cena pa 42,75 EUR/m3
 • V oktobru 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 982,87 m3, iztržena povprečna cena pa 45,83 EUR/m3