V skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije SiDG objavlja količino in vrednost gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti.

 

Leto 2019:

Mesec

Količina poseka GLS 

v m3

Iztržena povprečna cena GLS 

v EUR/m3

01_Januar 337,67 50,89
02_Februar 380,87 54,27
03_Marec  133,13 50,90
04_April 170,68 49,31
05_Maj  253,49 55,75
06_Junij 150,83 54,17
07_Julij 153,40 39,06
08_Avgust 356,88 47,31
09_September 546,06 49,65
10_Oktober 378,17 39,85
11_November 308,77 48,13
12_December 347,84 53,51