V skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije SiDG objavlja količino in vrednost gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti.

 

Leto 2022: 

 • V januarju in februarju realizacije z naslova koncesij za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije ni bilo.
 • V marcu je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 88,40 m3, iztržena povprečna cena pa 43,36 EUR/m3.
 • V aprilu je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 359,87 m3, iztržena povprečna cena pa 79,00 EUR/m3.
 • V maju je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 15,54 m3, iztržena povprečna cena pa 89,60 EUR/m3.
 • V juniju realizacije z naslova koncesij za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije ni bilo.
 • V juliju je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 35,05 m3, iztržena povprečna cena pa 92,35 EUR/m3.
 • V avgustu je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 107,10 m3, iztržena povprečna cena pa 84,48 EUR/m3.
 • V septembru je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 395,66 m3, iztržena povprečna cena pa 77,52 EUR/m3.
 • V oktobru je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 908,53 m3, iztržena povprečna cena pa 73,75 EUR/m3.
 • V novembru je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 109,87 m3, iztržena povprečna cena pa 79,07 EUR/m3.
 • V decembru realizacije z naslova koncesij za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije ni bilo.